നഗരത്തിലെ അരബിഡ ഷോപ്പിംഗ്, സ്റ്റോർ 1.44, 1.º നില, 4400-346 വില നോവ ഡി ഗിയ.

 

പ്രവർത്തി സമയം
തിങ്കൾ മുതൽ ഞായർ വരെ അവധിദിനങ്ങൾ: ചൊവ്വാഴ്ച - പതിനൊന്നാമത്

പ്രാദേശികവൽക്കരണവും കോൺടാക്റ്റും 
ഫോൺ: +351 227 666 575 / +351 961 625 317